Για περισσότερες πληροφορίες για διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Mall of Engomi, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο info@mallofcyprus.com