ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 8AM - 8PM
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 8AM - 8PM

Όροι και Προϋποθέσεις: Instagram Διαγωνισμός από το Mall of Engomi και Coffee Berry Cyprus

Back to Νέα

Όροι και Προϋποθέσεις: Instagram Διαγωνισμός από το Mall of Engomi και Coffee Berry Cyprus

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Mall of Engomi.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο Mall of Engomi και τα Coffee Berry, το προσωπικό ασφάλειας και καθαριστές, και οι οικογένειές τους, και οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας.
3. Ο διαγωνισμός ισχύει μεταξύ 9 και 12 Σεπτεμβρίου 2021.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται κάνοντας tag ένα (1) φίλο σε σχόλιο στη σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Mall of Engomi στο Instagram και Follow τις σελίδες των Mall of Engomi και Coffee Berry Cyprus. Οι τυχεροί θα αναδειχθούν με κλήρωση.
5. Θα κληρωθούν δέκα (10) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν από δύο (2) καφέδες της επιλογής τους ο κάθε ένας από τα Coffee Berry στο Mall of Engomi.
6. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής όσες φορές επιθυμεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
7. O διαγωνισμός αυτός δεν είναι με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένος με το Instagram.
8. Οι τυχεροί μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους μέσω τουρ προγράμματος «My Bakery». Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα «My Bakery» θα πρέπει να κάνει εγγραφή για να μπορέσει να εξαργυρώσει τα δώρα του.
10. Αν οποιοσδήποτε τυχερός δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών μετά την κλήρωση, το Mall of Engomi θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να απαντήσει σε διάστημα δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δυο πιο πάνω, τότε το/τα Δώρο/α θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΘΟΥΝ.
11. Με την αποδοχή του δώρου, ο κάθε τυχερός εξουσιοδοτεί το Mall of Engomi να δημοσιεύσει το όνομα, ηλικία, τόπο κατοικίας και φωτογραφία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού. Οι τυχεροί επίσης συμφωνούν να είναι διαθέσιμοι για φωτογράφιση για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού.
12. Το Mall of Engomi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο της ενέργειας.
13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.
14. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 22006209.