Τα πέντε κύρια εμπορικά κέντρα της Κύπρου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, αποστέλλοντας επιστολή σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα, κομματικούς ηγέτες και άλλους αρμόδιους φορείς, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν τους ένοικους των εμπορικών κέντρων αλλά και τον τομέα του λιανικού εμπορίου στο σύνολό του.

Η εν λόγω επιστολή, που στηρίζεται από το MYMALL Limassol, Kings Avenue Mall, Nicosia Mall, Mall of Cyprus και Mall of Engomi, υπογραμμίζει τη σημασία που διαδραματίζουν τα εμπορικά κέντρα στον τομέα της απασχόλησης, αφού εργοδοτούν πέραν των 4000 ατόμων στον τομέα πωλήσεων, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό εργοδοτουμένων σε χώρους εστίασης και τροφοδοσίας. Σημειώνεται ότι, δεδομένης της αναστολής εργασιών στα εμπορικά κέντρα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεπακόλουθα έχουν ανασταλεί και οι εργασίες των εργοδοτουμένων.

Read more: ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (MALLs) ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟ...
 

The five main shopping malls across the Island have, this week, joined forces and written to various governmental departments, party leaderships and other key stakeholders in support of their respective tenants and the retail sector as a whole.

The letter, supported by My Mall, Kings Avenue Mall, Nicosia Mall, Mall of Cyprus and Mall of Engomi highlights the significant employment that mall retailers provide, employing well over 4,000 shop salespeople and a considerable number of additional catering employees across the sector, many of whom have already seen their employment suspended as a result of the Malls being closed due to the closure of the Malls due to the outbreak, necessitated by the outbreak of the corona virus in Cyprus.

Read more: CYPRUS SHOPPING MALLS URGE THE VARIOUS STAKEHOLDERS TO HELP SUPPORT THEIR RETAIL TENANTS TO...
 
You are here:   HomeNEWS